Zitting sluitingsbesluit in eerste aanleg.

Op 25 maart 2021 heeft na bijna vier jaar de beroepzitting in eerste aanleg plaatsgevonden tegen het sluitingsbesluit van de gemeente Zundert om camping Fort Oranje te sluiten en in beheer te nemen. Via deze links kun je de zitting terug kijken:

https://potkaars.nl/blog/2021/3/24/livestream-camping-fort-oranje-zundert-voor-de-bestuursrechter

De rechtbank moet zich uitspreken over de rechtmatigheid van het besluit van de gemeente Zundert om Fort Oranje te sluiten en het beheer over te nemen. Na de aankondiging van het voorgenomen besluit op 9 juni 2017 heeft Fort Oranje op 22 juni in haar zienswijze laten weten zich bij het voorgenomen besluit tot sluiting neer te leggen. Wat er daarna op 23 juni 2017 gebeurde is onderwerp van deze zitting. Nooit eerder in de Nederlandse rechtsgeschiedenis werd iemand zo hard onderhanden genomen omdat hij zich wenste te conformeren aan een gemeentelijk besluit.

Op 23 juni 2017 is de rechtsstaat reeds tot een einde gekomen op het moment dat 1200 mensen zonder recht of titel dakloos gemaakt zijn. Velen zijn uit hun onderkomens gedreven, soms zelfs vastgezet waarna een gebiedsverbod uitgevaardigd werd en korte tijd later, het onderkomen geheel werd vernietigd.

Reeds op 31 oktober 2016 is in het RIEC overleg besloten dat Fort Oranje weggevaagd diende te worden. In de beroepsgronden AP is uiteengezet waarom en hoe de handelswijze van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum strijdig is met de Nederlandse rechtsorde.

Verder proces gerelevante stukken vind u hier:

beroepsgronden sluiting Fort Oranje aanvulling 5.7.19 (6) beroepsgronden sluiting Divine (2) beroepsgronden kosten Divine (3)

Ook al had de voorzitster van de rechtbank Breda mevrouw mr. Hertsig duidelijk haar huiswerk gedaan, de voorgaande ervaringen geven helaas weinig vertrouwen in een wet confrome beoordeling. Denk daarbij ook nog even aan de “studiemiddag”die de rechtbank gehouden heeft op 7 juni 2017 met het RIEC en partners direct na de regievergadering van deze partners, dan behoeft het weinig fantasie om de uitspraak te voorspellen.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *