ondermijning

De rechtbank Zeeland-West-Brabant ondermijnd

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij monde van president mevrouw mr. Koek bekend gemaakt dat er een gespecialiseerde “Ondermijningskamer” komt. Deze gaat zich bezighouden met ondermijnende criminaliteit.  Op de website is de vocabulaire van het RIEC letterlijk overgenomen om uit te leggen wat “ondermijnende criminaliteit” nu eigenlijk is. Dit is voor een rechtbank opmerkelijk omdat ten eerste “ondermijnende criminaliteit” cum suis helemaal niet bestaat. Een dergelijk onderscheid komt niet voor in het Wetboek van Strafrecht noch in andere wetgeving. Evenmin wordt in enig buitenland dit onderscheid gemaakt.  De rechtbank gaat met deze stap mee in bestuurlijke en politieke propaganda aangezien dit niet meer is dan een marketingterm. De voorbeelden die bij de uitleg van het begrip “ondermijnende criminaliteit” door de rechtbank wordt gegeven, zoals “infiltratie in het openbaar bestuur”, komt tot nu toe alleen in theorie voor. Er zijn geen bekende voorbeelden van criminelen die bewust in het openbaar bestuur geïnfiltreerd zijn.  Ook dit zijn marketingtechnieken om de angst voor “ondermijning” te ondersteunen. Ten tweede kleven aan de RIEC-methodes rechtsstatelijk grote problemen en worden wet- en regelgeving en elementaire rechtsbeginselen systematisch opzij gezet.

Samenzweringstheorieën

Fort Oranje heeft in de door deze rechtbank gewezen vonnissen allang kunnen vaststellen dat de rechtbank het RIEC niet voor voeten wil lopen. Zo zijn verzoeken  van Fort Oranje om de rechtmatigheid van het handelen van de RIEC-partners te toetsen stelselmatig afgewezen als niet nader onderbouwde “samenzweringstheorieën”. Ook procedures om middels WOB- of inzageverzoeken op basis van de Wbp transparantie te verkrijgen over het handelen van RIEC-partners zijn stelselmatig gesaboteerd. Nu is bevestigd wat we eigenlijk al wisten, namelijk dat de rechtbank is kennelijk zelf onderdeel uitmaakt van de schimmige RIEC-mechanisaties.

RIEC rechtbank

We kunnen dan ook vaststellen dat de rechtsspraak in Zeeland-West-Brabant dusdanig ondermijnd is dat de onafhankelijkheid ernstig aangetast is. Vandaar dat Fort Oranje een Brief Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31.5.2017 gericht heeft aan de rechtbank om helderheid hierover te krijgen. De vraag is namelijk hoe een officieel RIEC-doelwit als Fort Oranje vertrouwen kan hebben in een RIEC-rechtbank.

Marieke Koek, president van de Rechtbank zwb en RIEC partner!

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Ondermijningskamer-antwoord-op-toename-grote-zaken-georganiseerde-criminaliteit.aspx

 

Onder deze link vind u de definitie die door de RIEC partners gebruikt wordt 7. Ondermijning20170213def

 

2 comments

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *