Dossier onrechtmatigheden politie op fort oranje

Up date 11 juni 2017. Vrijdag 9 juni 2017 hebben verschillende diensten waaronder de politie wederom een bezoek gebracht aan Fort Oranje. Het doel was het informeren van bewoners. Ondanks vorderingen daartoe hebben politie en gemeentelijke ambtenaren zich toegang verschaft tot de prive eigendommen van Fort Oranje en haar bewoners ter bezorging van post. Het spreekt voor zich dat noch politie noch gemeente een bevoegdheid tot binnentreding toestaan ter postbezorging.

Uit de e-mailwisseling wordt duidelijk dat uit de rapportage die de politie heeft opgemaakt over het incident met de Travellers belangrijke informatie is weggelaten.

De politie en burgemeester hebben geoordeeld dat dit een zaak van openbare orde is zodat die onder de verantwoordelijkheid valt van de burgemeester. Op 7 juni zijn de travellers in het bijzijn van politie gevorderd te vertrekken. Toen de aanwezige wijkagent assistentie vroeg werd deze geweigerd. In plaats daarvan heeft de burgemeester een dwangsom aan Fort Oranje opgelegd!

De weigering van assistentie op 7 juni is niet in de rapportage terug te vinden evenals dat het bezoek op zondagochtend 12 juni is geweest naar aanleiding van een verzoek van Fort Oranje om aangifte te doen. De gemaakte afspraak die ochtend was om verschillende aangiften op te nemen. Dit is uiteraard niet die ochtend gebeurd .

Ruud de Crom, ambtenaar van politie en vervalser

Ruud de Crom, Inspecteur van politie

Leny Poppe-deLooff, oppersecreet van de gemeente Zundert

Lenie, Poppe-de Looff, Burgemeester van Zundert

Marijn, de ontwijkagent

Marijn van Zundert, Wijkagent Fort Oranje

E-mail correspondentie de Crom

201016 OM beslissing niet vervolgen burgemeester archief en travellers

Aangifte weigering bijstand travellers 120616

Up date 11 juni 2017. De zaak is door interne zaken onderzocht en naar de plv hoofdofficier gestuurd, zodat die het onder het tapijt kan vegen.

Februari 2017. De politie heeft het nodig geacht zich tijdens een verkeerscontrole, een aantal stukken uit een tas op de achterbank van een gecontroleerde auto, toe te moeten eigenen. Tot op heden ontbreekt elke mededeling van rechtsgrond of proces-verbaal. Fort Oranje heeft daarop aangifte gedaan aangifte 365 10-Feb-2017 Sr., dit artikel verbiedt het aanmatigen van een niet bestaande bevoegdheid. Dit strafbare feit is de directe aanleiding geweest om de politie een gebiedsverbod te geven voor niet essentiele politietaken. Er is nimmer sprake geweest van een algeheel verbod! Wel eist Fort Oranje dat de politie zich aan de wet houdt.

Gebiedsverbod politie