Vervolging Engel ondanks schorsing gebiedsverbod Fort Oranje

Ondanks de schorsing van het gebiedsverbod door de rechter wordt Engel toch vervolgd voor het betreden van Fort Oranje. Hier vindt u de schorsing door de rechter:  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:7804.

Daar waar politie zich doorgaans niet wil bemoeien met civiel rechtelijke geschillen, maakt ze voor Engel een uitzondering. Zonder strafbaarstelling is hij op verzoek van de gemeentelijke beheerder aangehouden en dus nu ook gedagvaardt. Wellicht heeft de politie een nieuw loket geopend waar men voor eigen zakelijke geschillen de politie wat kan toestoppen om de eigen tegenstrever te laten oppakken. Helaas zijn de contactgegevens van dit nieuwe loket bij ons niet bekend.

Opmerkelijk is de toevoeging in de tenlaste legging “de rechthebbende”, tot voor kort werd ook in de bananenrechtsstaat Nederland nog gedacht dat de eigenaar rechthebbende was. Het uitgangspunt van de Taskforce is alles wat kan dat mag! Dit is in een rechtsstaat echter omgekeerd.

 

One comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *