Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geeft Taskforce vrij spel

Politie mag doen en laten wat zij wil van gerechtshof.

Vorig jaar schreven we al over de politieambtenaar die in opdracht van de Belastingdienst misdrijven pleegde. Bij een verkeerscontrole is gelijk maar een doorzoeking gedaan waarbij in een auto administratieve stukken van Fort Oranje zijn aangetroffen. Vervolgens is contact opgenomen met de Belastingdienst of “zij misschien interesse hebben in deze stukken.” Dat bleek het geval te zijn. Vervolgens is aan de bestuurster mededeling gedaan dat de administratieve stukken meegenomen worden naar het bureau om daar te kopiëren. Daarna zouden deze teruggeven worden. Een proces-verbaal van inbeslagname is niet verstrekt. Fort Oranje en de bestuurster van het voertuig hebben tegen deze politieambtenaren en medewerkers van de Belastingdienst aangifte gedaan. De hoofdofficier van justitie zag echter geen enkel probleem in deze handelwijze. Nu blijkt dat het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch hier evenmin problemen mee heeft en volgt hierbij een wel heel creatieve redenering.

Niet alleen neemt het Hof aan dat de bestuurster voor zowel de doorzoeking van de auto (waarvoor geen enkele aanleiding bestond) als voor het meenemen van de plastic draagtas met administratie toestemming heeft gegeven. Verder overweegt het hof dat “de politieambtenaren op grond van artikel 55, eerste lid AWR, gehouden waren om gehoor te geven aan het verzoek van de medewerkers van de Belastingdienst om de stukken ter kopiëring mee te nemen.” Artikel 55 eerste lid bepaalt dat overheidsdiensten op verzoek van de inspecteur verplicht zijn de inlichtingen te verschaffen die hun door de inspecteur ter uitvoering van de belastingwet worden gevraagd.

Het hof gaat hier gemakshalve er maar aan voorbij dat de politieambtenaren ten eerste helemaal niet beschikten over deze gegevens. Deze zijn zonder recht of titel weggenomen uit een voertuig. Daarna zijn deze door de politieambtenaren aan de Belastingdienst aangeboden zonder dat zij hierom hebben gevraagd.

Het hof geeft hier een vrijbrief aan alle politieambtenaren om zich toegang te verschaffen tot willekeurige plaatsen om daar administratie mee te nemen. Als zij dit vervolgens aan de Belastingdienst aanbieden, en deze hebben interesse in de stukken, dan is er dus niets aan de hand. Eens kijken wat deze raadsheren van het gerechtshof zouden zeggen als hun voertuig doorzocht wordt en dossiers eenvoudigweg meegenomen worden “om te kopiëren”. Zouden zij dan nog steeds zo begripvol oordelen?

Het hof draagt actief haar steentje bij om de fundamentele rechten van onschuldige burgers tot de grond toe af te breken. De voor een rechtsstaat noodzakelijk checks and balances zijn verdwenen. De politieambtenaren krijgen een duidelijk signaal van de rechtspraak, en dat is dat de wet- en regelgeving alleen voor de burger geldt. Zij hebben een vrijbrief om te doen en laten wat zij willen. En dit gaat de burger, die aan de totale willekeur van het politiekorps is uitgeleverd, merken. De rechtspraak, die de taak heeft om als hoeder van de rechtsstaat op te treden, maakt zichzelf overbodig. Dank u hof voor uw bijdrage om Nederland stap voor stap om te toveren in een echte politiestaat.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *