Dossier mr Zander, de foute rechter

Up date 4 juli 2017 de foute rechter, mr. Zander. Het klaagschrift artikel 12 Sv Zander is ingediend bij het gerechtshof. Hiermee wordt het hof gevraagd een strafrechtelijk onderzoek te laten openen naar deze zeer ondermijnende criminaliteit bij de rechtbank zwb. Dit is veel ernstiger dan het misschien op het eerste gezicht lijkt, want wat als je niet meer kunt vertrouwen op de rechter?

Dit dossier is illustratief voor de werkwijze van de rechtbank Zeeland West Brabant, het geeft een goede inkijk in hoe leden van de rechtelijke macht omgaan met de papieren werkelijkheid en daarmee de werkelijkheid naar hun hand zetten. Het uitzonderlijke van deze zaak is dat er sluitend bewijs is voor de gang van zaken waar in eerdere gevallen wel de waarneming maar niet onomstotelijk bewijs voorhanden was.

De essentie van de vervalsing is op te maken uit het verschil in weergave tussen het proces-verbaal zitting kg rb breda 070316 en woordelijk verslag zitting 7 maart 2016 . Het verschil tussen weerspreken en bespreken lijkt klein maar is in deze context een verschil van dag en nacht. Deze rechter wilde in een kort geding de vordering van een derde weerspreken, oftewel ontkennen. Hij geeft zelf in het proces-verbaal weer als of hij deze slechts wilde Bespreken, hetgeen niet onredelijk zou kunnen zijn. Fort Oranje heeft hem meerdere malen in de gelegenheid gesteld de ‘vergissingen’ te herstellen. Echter heeft mr. Zander dit geweigerd.

Opmerkelijk is de desinteresse in vervolging van dergelijke zeer ondermijnende criminaliteit. De hoofdofficier van justitie, Charles van der V. ziet er geen aanleiding in om onderzoek te doen.

 

 

mr Zander, rechter vervalser

Andre Zander, Kantonrechter bij de rechtbank Zeeland West Brabant

Aangifte Zander Rijksrecherche

Beslissing wrakingskamer 11 april 2016

Brief 15 april 2016 Zander

Brief tweede wraking Zander Rechtbank Breda

Verslag zitting 7 maart 2016