Dossier Autoriteit Persoonsgegevens

Aleid Wolfsen, voorzitter AP

De Autoriteit Persoonsgegevens vloeit voort uit Europese wetgeving en  Jurisprudentie. Het instellen van een privacy waakhond is dus door Europa verplicht. Nu zult u misschien denken: de Autoriteit Persoonsgegevens is een onafhankelijk instituut dat de bescherming van mijn persoonsgegevens serieus neemt. Helaas. Het voormalige College bescherming persoonsgegevens lijkt eerder op een wasse neus. Een Europese verplichting waar bestuurlijk Nederland niet op zit te wachten. De organisatie evenals het budget en bevoegheden worden bescheiden gehouden om zo minimaal mogelijk aan de voorwaarden te voordoen. Een mooi plekje voor benoeming van politieke vrindjes.

In de hieronder gepubliceerde correspondentie blijkt voornamelijk dat de Autoriteit zich enige moeite betracht om niet tot onderzoek over te hoeven gaan.

Zoals in de correspondentie genoemd wordt is er naar aanleiding van het Alijda project in Rotterdam, een klacht ingediend bij het toenmailge college. Tevens is er geprocedeerd tot aan de Raad van State over de door het Alijda project aangelegde lijst met onwelgevalligen. De Raad van State heeft  uiteindelijk geoordeeld dat deze lijst onrechtmatig was. Uitspraak Raad van State 4 juli 2007. Zelfs na dit oordeel van de RvS heeft het aanzienlijke moeite gekost om het college tot actie te bewegen. Nu het RIEC een geinstitutionaliseerde opvolger van Alijda is, zou je enige interesse mogen verwachten, maar helaas..

AP correspondentie

De Autoriteit is eerder al in andere zaken gedagvaard door Vrijbit lees https://platformburgerrechten.nl/2016/04/17/autoriteit-persoonsgegevens-moet-optreden-tegen-het-grootste-datalek-van-nederland/