Plasterk gebruikte AIVD tegen eigenaren Fort Oranje

De strijd om Fort Oranje is drie jaar na de sluiting nog niet geluwd. In 2017 heeft de Taskforce Brabant-Zeeland/RIEC niet alleen Fort Oranje in bezit genomen en met de grond gelijk gemaakt. Ook is besloten om in samenwerking met de Belastingdienst, FIOD, Politie en andere overheden het vermogen van de eigenaren en Fort Oranje af te pakken. Dit voornemen is destijds schriftelijk vastgelegd in een geheime besluitenlijst. De eigenaren en Fort Oranje moesten koste wat kost definitief uitgeschakeld worden. Minister Plasterk heeft zich als Minister van BZK intensief bemoeid met de aanpak van Fort Oranje. Nu blijkt dat hij ook de onder zijn verantwoording vallende AIVD ingezet heeft.

De belastingdienst heeft geen ontnemingsbevoegheid al voelt dat soms wel zo
ontnemingsbesluit blz. 2

Hoewel er geen sprake was van enige verdenking van strafbare feiten, bleek uit een inzageverzoek op basis van de Wet politiegegevens dat er maar liefst vier strafrechtelijke onderzoeken lopen. De eigenaren wonen en werken in Duitsland. De afgelopen jaren is meermaals geprobeerd om de Duitsers aan te zetten tot het zoeken naar strafbare feiten. Deze onderzoeken zijn op niets uitgelopen. Desondanks is er op 12 november 2019 simultaan in Nederland en Duitsland een inval gedaan met de inzet van ruim driehonderd zwaar bewapende politieambtenaren en andere opsporingsdiensten. Hierbij zijn bedrijfspanden en woningen van de eigenaren van Fort Oranje grondig doorzocht. Het verlof voor de doorzoeking is afgegeven op grond van verzonnen belastingvorderingen. Opvallend is dat de Duitse autoriteiten wel alle procesdossiers van Fort Oranje – een bestelwagen vol –  meegenomen hebben.

De eigenaren beschouwen deze laatste actie als een ultieme poging om een aanknopingspunt te vinden voor de vervolging van een strafbaar feit en het wegnemen van vermogen. De doorzoekingen hebben echter niets opgeleverd. Het inzetten van buitenlandse mogendheden om Nederlandse onderdanen in het buitenland te grazen te nemen, is een bekend recept. Dit zagen we eerder in de zaak Van Laarhoven en Poch waarbij Nederland zonder enige scrupules haar eigen onderdanen opzettelijk in buitenlandse gevangenissen laat wegrotten.

Dat de Nederlandse overheid echt totaal ontspoord is in haar vendetta tegen de eigenaren van Fort Oranje, blijkt uit de inzet van de AIVD. Het vermoeden dat de geheime diensten ingezet zijn, bestond al nadat in Duitsland de betrokkenheid van de Verfassungsschutz bekend werd. Uit een inzageverzoek bij de Gemeente Zundert is de betrokkenheid van de AIVD nu schriftelijk bevestigd. De inzage is namelijk geweigerd op grond van artikel 23 AVG sub a met de toelichting dat het stukken betreft die uitgewisseld zijn met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dit is overigens opmerkelijk omdat de advocaat van de Politie en de Gemeente Zundert tijdens een kort geding afgelopen vrijdag in alle toonaarden bezweerde dat in de aanpak van Fort Oranje en de eigenaren alle communicatie mondeling is verlopen en er geen documenten bestaan.

AIVD geg besluit Zundert 030320

De maffia-achtige uitdossing van Plasterk is dus niet de enige overeenkomst met een potentaat als Poetin. Ook de inzet van geheime diensten om lastige mensen uit te schakelen heeft Plasterk niet van een vreemde afgekeken.

DMITRY ASTAKHOV/AFP via Getty Images

 

 

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *