Dossier aangifte tegen burgemeester Zundert “wegmaken bewijs”

Naar aanleiding van een verzoek om inzage in de verwerkte persoonsgegevens, waarop elke Nederlander zonder opgaaf van redenen recht heeft, op basis van Europese wetgeving en de Wet bescherming persoonsgegevens, heeft het RIEC geantwoord dat deze gegevens vernietigd zijn. De burgemeester is eindverantwoordelijk voor het handelen van de RIEC, daar deze zelf geen rechtspersoonlijkheid bezit. Haar ambtenaar verwijst naar de het antwoord van de RIEC.
De archiefwet stelt het wegmaken van documenten waarvan men wist of diende te weten dat deze bewaard dienden te blijven strafbaar. Deze bepaling is bedoeld om te voorkomen dat daders ongestraft bewijs kunnen doen verdwijnen, zoals in deze zaak duidelijk het geval is.

Het recht op inzage zoals dit in artikel 35 Wbp toebedeeld is, stamt uit Europese wetgeving, verdere achtergronden vindt u  onder Relevante bepalingen, en dient in een democratische rechtstaat ter controle van het bestuur.  Zonder bewijs is deze achteraf controle onmogelijk.

Documenten RIEC

201016 OM beslissing niet vervolgen burgemeester archief en travelers

Aangifte 361 Burgemeester archiefwet

Wob verzoek RIEC

Hoofdrolspelers:

Franca van Montfoort, hoofd RIEC

Arjan Knops, ambtenaar gemeente Zundert, behandeld de zaak bij de gemeente Zundert

Leny Poppe-de Looff, burgemeester van Zundert

Hennie Schilders, behandeld deze zaak bij het RIEC

Marieke Fimerius, gebiedsofficier voor De Baronie, houdt medeplegers het hand boven het hoofd.

Hugo Hillenaar, voormalig hoofdofficier van justitie in Breda, nu hoofdadvocaat-generaal

zie ook: http://www.hethaagsecomplot.nl/20130518-hugo-hillenaar-kruipt-door-stof.htm, deze meneer wordt ook genoemd in verband met het rolodex onderzoek waarin Demmink en ook Teeven geimpliceerd zijn.

In de brieven aan Hillenaar, toenmalig hoofdofficier van justitie, die zijn beantwoord door Marieke is te lezen dat Fort Oranje er reeds lang alleen voorstaat in de strijd tegen criminaliteit! Al in 2008 heeft de heer Engel om hulp gevraagd bij politie en justitie, tevergeefs!