Dossier foute deurwaarder

De deurwaarder heeft als belangrijkste waarde de handhaving van de rechten van zowel executant als geëxecuteerde, in de verordening gdw is daarom ook opgenomen dat de deurwaarder geen belang mag hebben bij de vorderingen die hij/zij te uitvoer legt. In dit dossier heeft de deurwaarder zelf de schijn van onpartijdigheid maar later vliegen.

Naar het zich laat aanzien is de deurwaarder als ad hoc partner bij de RIEC betrokken. Dit blijft moeilijk te controleren nu het RIEC en de burgemeester samenspannen en daarbij inzage weigeren en bewijsstukken vernietigen.  Zie ook RIEC en Dossier wegmaken bewijs elders op deze website. Het sprek voor zich dat een deurwaarder die zich met het RIEC inlaat niet in een dergelijk ambt thuis hoort.

Marcel Bakker, Deurwaarder, Rosmalen deurwaarders

Werner Mies, Deurwaarder, Rosmalen deurwaarders

Mariette Langes, Deurwaarder, Rosmalen deurwaarders

Opmerkelijk is dat deze klacht reeds in september 2016 is aangebracht bij de deurwaarderskamer bij de rechtbank te Amsterdam. De reactie van de deurwaarder is al wel bij de rechtbank bekend maar wordt niet verstrekt aan de partij die de klacht ingediend heeft.

 

Klacht gerechtsdeurwaarder Rosmalen