Bezoek Teeven

Van de heer Teeven is bekend dat hij een crimefighter is, die koste wat kost zijn doel zal bereiken ook als daarbij de waarheid op de tweede plaats moet worden gezet.

De procedure om volledig inzicht te krijgen in de gezwarte stukken loopt nog, wel is reeds uit de ter beschikking gestelde stukken op te maken dat er inderdaad een samenspanning is, in ieder geval sinds 2013. Het forum RIEC, regionaal informatie en expertise centrum, wordt door de verschillende overheidsinstellingen gebruikt om taken te verdelen bij het schade toebrengen aan onwelgevallige burgers. Het gevaar van willekeur is daarbij levensgroot aanwezig.

Bovendien zou uit de discussiestelling kunnen worden opgemaakt dat het ontstaan en voortbestaan van zogenaamde vrijplaatsen het doel van centralen observatie dient.

Documenten Wob bezoek Teeven Zundert 2013

Extra document bezoek Teeven

Leny Poppe-de Looff, burgemeester van Zundert

Fred Teeven, voormalig staatssecretaris V. en J.

Franca Montfoort, hoofd RIEC

HPM Hillenaar, voormalig hoofd officier van justitie

Hans Vissers, korpschef Politie