Dossiers

Op de sub-pagina’s vindt u gerangschikt per dossiers de onderliggende stukken, dit zijn documenten uit procedures, zoals besluiten en uitspraken, maar ook ander bewijs dat Fort Oranje in de afgelopen tijd verzameld heeft. Enkele persoonlijke gegevens zijn onherkenbaar gemaakt, in verband met privacy.

Fort Oranje voert al jaren een juridische strijd om zich te verdedigen tegen de gemeente Zundert, politie, justitie en belastingdienst die samenwerken in het RIEC, regionaal informatie en expertise centrum. Tussen burger en overheid bestaat een groot machtsverschil, maar als deze overheid  daarboven strafbare feiten pleegt en zich van verder onrechtmatig handelen bedient, verdampt de illusie van een rechtsstaat heel snel.

Opmerkelijk in het licht van dit eigen handelen is de bezorgdheid over ondermijning van deze  ambtsdragers. Niets ondergraaft een rechtsstaat meer dan een overheid die zich niet aan de eigen regels wenst te houden.