Beheerder Vincent

Evaluatierapport: Geen sprake van dreigende ramp bij sluiting Fort Oranje

Noodsituatie GRIP-4 op oneigenlijke gronden door Veiligheidsregio ingezet.

 

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoeksrapport van het Instituut Fysieke Veiligheid blijkt dat de Veiligheidsregio op oneigenlijke gronden de noodsituatie heeft uitgeroepen bij de inbezitneming van Fort Oranje. De conclusie uit het eigen rapport is dat de opschaling naar GRIP-4 plaatsgevonden heeft zonder de door de wet voorgeschreven dreigende ramp of crisis. Het rapport spreekt van een oneigenlijk gebruik.

Het bestuur wilde met de opschaling een signaal afgeven aan de beheerder van Fort Oranje, de bewoners en het publiek dat er krachtdadig opgetreden werd door de overheid. Verder was dit een middel om meer gelden vrij te kunnen maken voor de Gemeente Zundert.

Het rapport geeft verder een interessante inkijk in de chaos die na de inbezitneming van Fort Oranje heerste bij het bestuur. Dit gebeurde zonder dat vooraf een plan was opgesteld. Geen enkele professionele beheerder bleek vervolgens bereid hun naam aan deze camping te verbinden zodat uiteindelijk het beheer in handen is gegeven aan de brandweercommandant. ( zie foto) Interessant is dat na het ontstaan van grote beheersproblemen op Fort Oranje het idee besproken is om NATO-prikkeldraad en wachttorens te gebruiken met inzet van militairen en permanente bewaking op en rondom het terrein.

Ook komt het onderzoek met de conclusie dat Fort Oranje onderdak verleende aan diegenen die elders waren afgewezen. ”Het was de regio, en feitelijk meer dan alleen de regio, die medeverantwoordelijk was voor het feit dat op Fort Oranje zich een gemeenschap van kansarmen en criminelen had genesteld.” De camping bood volgens het rapport nog een laatste “resort” voor mensen voor wie in veel gemeenten geen plaats meer was.  Tot nu toe is de verantwoording van de overheden voor de situatie op Fort Oranje steeds ontkend, ook in de vele gerechtelijke procedures.   

 

Links naar de IFV website: https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/GRIP-4-bij-Fort-Oranje.aspx

Rapport in pdf: 20171218-IFV-GRIP-4-bij-Fort-Oranje

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *