Fixer

Poetst AKD-fixer Bruno van Ravels de beerput van de Gemeente Zundert schoon?

Weinigen zullen zich realiseren dat voor de gepeperde uurtarieven die het prestigieuze advocatenkantoor AKD in rekening brengt meer dan de gangbare juridische dienstverlening geleverd wordt.  Bij de aanpak van Fort Oranje door de Gemeente Zundert zijn niet alleen wet- en regelgeving op een ongekende wijze opzij gezet. Ook is door het ontruimen van honderden woningen op Fort Oranje het door artikel 8 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens beschermde huisrecht op grove wijze geschonden. Hoe kom je hiermee weg? Je huurt gewoon AKD in.

En dat heeft de Gemeente Zundert gedaan. Eerder hebben zij zich al door dit kantoor laten adviseren hoe je wegkomt met illegale samenwerkingsverbanden als het RIEC en de Taskforce. In de procedures tegen Fort Oranje is door AKD inmiddels honderdduizenden euro´s gedeclareerd die betaald zijn uit gemeenschapsgeld. Deze kosten zijn vervolgens weer bij Fort Oranje neergelegd zodat wij u de declaraties kunnen laten zien. : showscan

Onpartijdige rechtspraak?

Afgelopen jaar hebben tientallen bewoners die door de gemeente uit hun huis op straat gegooid werden, geprobeerd met een kort geding een beroep te doen op hun rechten. De AKD-paradepaardjes Sanders en Roozendaal hebben vervolgens alles in het werk gesteld om de zaak niet door de rechtbank te laten beoordelen maar door de Raad van State. De Bredase rechter mr. R.P. Broeders heeft dit absurde verzoek toegewezen. Vervolgens heeft de Raad van State de bewoners en Fort Oranje afgescheept met een onbegrijpelijk vonnis. Zie ook:  http://fortoranjenieuws.nl/raad-state-geeft-geen-commentaar/ en   http://fortoranjenieuws.nl/uitspraak-fort-oranje-roept-vragen-op/. De Gemeente Zundert werd vervolgens niets in de weg gelegd bij de voortgang van het systematisch schenden van de rechten van de bewoners en Fort Oranje.

In een andere procedure,  waarbij een bewoner midden in de nacht in opdracht van de Gemeente Zundert door de politie uit bed gehaald en in de cel gegooid is nadat hij weigerde zijn woning te verlaten, zet Roozendaal ook alle zeilen bij om het recht niet te laten zegevieren. Roozendaal probeert in hoger beroep een processtuk van de bewoner, waarbij een eiswijziging is verzocht, tegen te houden op niet bestaande gronden. Verrassend genoeg volgt het gerechtshof de aanwijzingen van Roozendaal klakkeloos. Waar geen wet is, is AKD om onrechtmatig overheidshandelen op alternatieve wijze weg te poetsen. Toeval?

fixer bij AKD Breda mr. Roozendaal fixer bij AKD Breda

AKD-ers Sanders en Roozendaal

Hoe kan dit?  We zijn vast heel paranoia, maar het zou zomaar kunnen dat dit iets te maken heeft met Bruno van Ravels die rechter (staatsraad) is bij de Raad van State. Jawel, Bruno is partner van AKD-Breda en daarmee een collega van Roozendaal en Sanders. Het is dan ook geen wonder dat gemeentes zich in dubieuze zaken graag laten bijstaan door AKD.

Het is dan ook zorgwekkend dat AKD hetzelfde trucje opnieuw probeert uit te halen. Hoewel Fort Oranje het bezwaar en beroep tegen het milieu-onderdeel ingetrokken heeft, probeert AKD desondanks de verwijzing naar de Raad van State door te zetten. Als de rechtbank hier weer in meegaat – hetgeen bij de RIEC-rechtbank Breda niet hoeft te verbazen- dan verliest Fort Oranje een hele rechtsgang en is zij overgeleverd aan Bruno van Ravels. Dit betekent dat een besluit en handelwijze zoals Nederland nooit eerder gezien heeft, via de achterdeur schoongepoetst wordt door de AKD-fixers. Brief AKD 200418 moet naar RvS

Dit is geen uitzondering. Wie het declaratieoverzicht bekijkt, ziet dat AKD door de Gemeente Zundert ook betaald is voor juridische bijstand aan Rosmalen Deurwaarders inzake een in 2015 door Fort Oranje ingediende klacht. Ook hier leek de klacht aanvankelijk door toedoen van de voorzitter van de Gerechtsdeurwaarderskamer via de zijdeur te verdwijnen. Toeval?

Fixer Bruno van Ravels

Fixer Bruno is inmiddels geïnstalleerd als voorzitter van de Groningse schadecommissie. Groningers wees op je hoede! Voor je het weet ben je met het zoveelste kluitje afgescheept. Het kan namelijk geen toeval zijn dat ook deze beerput aan AKD toevertrouwd wordt.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *