partijdige rechter

FORT ORANJE EIST ONPARTIJDIGE RECHTER

Rechtbank Zeeland-West-Brabant organiseerde besloten ontmoeting met Taskforce

 

ZUNDERT (15 mei 2018) – De eigenaren van Fort Oranje eisen dat de rechtbank in Breda het beroep tegen de sluiting van hun camping overdraagt aan de rechtbank Utrecht. Zij hebben een procedure aangespannen bij de rechtbank Den Haag. De eigenaren van het Zundertse recreatiepark verloren het vertrouwen in de rechtbank, nadat deze een besloten bijeenkomst organiseerde voor rechters en de Taskforce Brabant-Zeeland. Leny Poppe-de Looff, als burgemeester van Zundert onderdeel van de Taskforce, kondigde twee dagen later aan dat zij Fort Oranje ging sluiten.

 

Recreatiepark Fort Oranje is al ruim negen jaar doelwit van de Taskforce, die zich bezighoudt met het aanpakken van ‘ondermijnende criminaliteit’. Mr. Jeroen Pols, jurist van Fort Oranje: “De Taskforce zoekt niet alleen de grenzen van de wet op, maar overschrijdt deze ook. Dit is op flagrante wijze in strijd met de elementaire beginselen van onze rechtsstaat.”

Pols: “De werkwijze van de Taskforce bestaat uit het actief dwarsbomen en treiteren om personen en bedrijven te beschadigen, waarvan men vermoedt dat zij de zogenaamde ondermijnende criminaliteit faciliteren. Overheidsorganisaties misbruiken daarbij hun bevoegdheden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de sluiting van het recreatiepark in juni vorig jaar, waarna de gemeente Zundert het beheer van de camping overnam.”

Complottheorieën

Twee dagen voor de breed aangekondigde sluiting hadden de rechters van de rechtbank Zeeland-West-Brabant een bijeenkomst met de verschillende bij de Taskforce betrokken partijen: officieren van justitie, burgemeesters, politie, belastingdienst en projectleiders van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). De rechtbank had daarnaast verschillende boegbeelden van de omstreden aanpak uitgenodigd.

Pols: “Door deze personen een podium te bieden in een door de rechtbank georganiseerde besloten bijeenkomst, wordt het principe van onpartijdige rechtspraak verlaten en de aanpak van de Taskforce op voorhand door de rechterlijke macht gelegitimeerd.”

De rechtbank heeft herhaaldelijk geweigerd de handelwijze van de Taskforce nader te onderzoeken. Pols: “De rechtbank heeft onze stelling, dat er binnen de Taskforce geheime afspraken bestaan om Fort Oranje en haar eigenaar de heer Engel te beschadigen, in tientallen vonnissen weggezet als complottheorieën.”

‘Project Maisveld’

Onlangs heeft Fort Oranje bewijzen in handen gekregen dat er wel degelijk sprake is van geheime afspraken. De Taskforce heeft in de besluitenlijst van een bijeenkomst op 25 oktober 2016 vastgelegd dat politie, belastingdienst, Gemeente Zundert, de officier van justitie en de projectleider van het RIEC in een gezamenlijk project genaamd ‘Bloedkoraal’, Engel en Fort Oranje zullen ‘ontnemen’, de ambtelijke term voor het afpakken van vermogen.

Ruim drie jaar eerder, op 23 februari 2013, was toenmalig staatssecretaris Teeven aanwezig op een geheime bijeenkomst met burgemeester Poppe-de Looff, korpschef Vissers van Zeeland-West-Brabant, de Bredase hoofdofficier van justitie Van der Voort en de projectleider van het RIEC. Daar is besloten tot de uitvoering van het ‘Project Maisveld’, een naam die weinig aan de verbeelding overlaat als het gaat over de werkelijke intenties van de overheid: niet het saneren van de camping was het doel, maar het sluiten en slopen van Fort Oranje.

Schaduwoverheid

Pols: “Achteraf kan vastgesteld worden dat de rechtbank de handelwijze van de Taskforce gefaciliteerd heeft door bewust weg te kijken. Hier is sprake van een schaduwoverheid die in het geheim en zonder enige controle opereert.” Volgens Pols is een onpartijdige rechtspraak de basis van een rechtsstaat. Fort Oranje eist toegang tot een andere rechtbank totdat het vertrouwen in de Rechtbank Zeeland-West-Brabant hersteld is. Pols: “Wij willen een uitgebreid onderzoek naar de contacten tussen de rechtbank en de Taskforce.”

dgv rechtbank blog

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *