RIEC

De GGD West Brabant is voorlopig niet welkom op Fort Oranje

Up date 11 juni 2017

Medewerkers van de GGD is nu definitief de toegang ontzegd. Ondanks de mooie woorden is gebleken dat de GGD RIEC taken blijft uitvoeren, hetgeen in strijd lijkt met de hulpverlenings doelen.

Up Date 30 mei 2017.

Inmiddels heeft een goed gesprek met leidinggevenden van de GGD West-Brabant plaatsgevonden, waarbij de GGD zich gedistantieerd heeft van handhavingstaken. GGD medewerkers kunnen hun werkzaamheden op Fort Oranje voortzetten.

30 april 2017

Fort Oranje heeft de hulpverlening door de GGD nooit belemmerd. Sterker, door Fort Oranje is al lange tijd kosteloos een ruimte ter beschikking gesteld. Om hulp te kunnen verlenen aan hulpbehoeftigen is het echter noodzakelijk dat er vertrouwen bestaat. Om deze reden hanteren hulpverlenende organisaties duidelijke basisprincipes, namelijk dat zij onafhankelijk en onpartijdig hun werkzaamheden dienen te doen.  De GGD West-Brabant heeft deze beginselen uit het oog verloren, hetgeen niet hoeft te verbazen met burgemeester Poppe-Looff als voorzitter. De GGD heeft zich aangesloten als partner bij het RIEC.

Ondermijning door lidmaatschap van het RIEC

Het doel van het RIEC is het bestrijden van zogenaamde “ondermijnende criminaliteit”.  Dit doet zij door bevoegdheden te misbruiken om “criminelen” het leven zuur te maken. Hiermee trekt de GGD samen op met alle mogelijke handhavingspartners als de politie, FIOD, SIOD, Douane, Belastingdienst en de gemeentelijke handhavers. Op welke wijze de GGD dit een verstandig besluit vindt, is niet helemaal duidelijk. In een prachtige brochure uit-beeld-kwetsbare-mensen-op-vergeten-plekken uit 2014 is te lezen dat de burgemeester het een goed plan vond om de GGD bij een omvangrijke handhavingsactie te betrekken, waarbij de aanpak van fraude, wietteelt en andere overtredingen centraal staan.  Maar de GGD is aanwezig om aandacht te geven aan de menselijke kant. Dus je valt het terrein met een leger aan uniformen binnen om de aanwezigen op alle mogelijke manieren het leven zuur te maken, en dan mag de GGD laten zien dat ze ook oog hebben voor de menselijke kant. Tja…  De burgemeester wenst zo zorg en veiligheid aan elkaar te koppelen. In de brochure is verder beschreven hoe de medewerkers ´s ochtends vroeg aanwezig zijn terwijl het hele terrein door 150 man omsingeld en afgesloten wordt zodat niemand naar binnen of buiten kan. Het behoeft weinig fantasie om te begrijpen dat de hulpbehoevenden de medewerkers van de GGD in deze situatie vereenzelvigen met de overige handhavingsdiensten. Het Rode Kruis gaat bij een invasie door militairen ook niet mee om hulp te verlenen.  Een hulpverlener dient de schijn van partijdigheid of afhankelijkheid te vermijden.

GGD actie op 14 februari

Ook op 14 februari 2017 is een omvangrijke actie georganiseerd, waarvan het doel zou zijn geweest om de “hulpbehoefte onder de bewoners in kaart te brengen”. De GGD is met groot politievertoon het terrein opgegaan. Deze handelwijze heeft het vertrouwen aanzienlijk geschaad . Veel bewoners hebben bij Fort Oranje geklaagd over de opstelling van de GGD-medewerkers. Bij brief van 14 februari 2017 heeft Fort Oranje de GGD erop gewezen dat voor een adequate hulpverlening het vertrouwen van de hulpbehoevende noodzakelijk is. Ook heeft Fort Oranje voorgesteld om in de toekomst zulke acties met haar te bespreken.  Omdat de burgemeester Fort Oranje niet als gesprekspartner beschouwt, vond de GGD het niet nodig  om een reactie gegeven.

Nu de GGD zich blijkbaar prima thuis voelt in haar rol binnen het RIEC, dat gespecialiseerd is in het misbruiken van bevoegdheden, is bij brief ontzegging GGD 130417 aan alle medewerkers van de GGD de toegang tot het terrein van Fort Oranje nader order ontzegd.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *