Poepverhaal

Voorzieningenrechter: “uitlating Asscher vindt voldoende steun in de feiten”

Telkens als je denkt dat het niet gekker kan, lukt het toch weer. Mevrouw mr. M.E. Groeneveld-Stubbe heeft bij vonnis van 8 mei 2017 Fort Oranje en Engel op alle punten in het ongelijk gesteld. Het vonnis had geschreven kunnen zijn door de Landsadvocaat zelve. Vanzelfsprekend heeft Fort Oranje het allemaal fout begrepen: Asscher bedoelde helemaal niet Engel en Fort Oranje toen hij sprak over dat criminelen daar niet de baas mogen zijn of maffia-achtige toestanden. Hij wilde alleen maar misstanden aan de orde stellen…

RIEC weer verzwegen

Wat verder opvalt: de rechter  laveert zorgvuldig langs het RIEC. Hoewel in de dagvaarding uitgebreid onderbouwd is dat de uitspraken van Asscher alleen begrepen kunnen worden in de context van het RIEC, is dit volgens Groeneveld-Stubbe niet aan de orde. Geen enkele rechter wenst tot nu toe kennis te nemen van de ondermijnende activiteiten van het RIEC. De rechtsstaat wordt onder de ogen van de rechtspraak ontmanteld, maar ze stonden erbij en keken ernaar.

Verbijsterend wordt het als mevrouw Groeneveld-Stubbe het heeft over de uitspraak van Asscher “De eigenaar zit niet echt te wachten op transparantie wat hier gebeurt”.  Wij waren al erg benieuwd hoe de rechter zich hier uit zou redden, want hier kon Asscher toch moeilijk volhouden dat hij hier niet Fort Oranje of Engel bedoelde. Maar onderschat de Nederlandse rechter niet: die hebben altijd een uitweg paraat. Want deze uitlating vindt volgens Groeneveld-Stubbe voldoende steun in de feiten. En waarom? Welnu, de Landsadvocaat heeft verwezen naar de brief aan de politie van 23 januari 2017.  In deze brief heeft Fort Oranje de vrije toegang van de politie tot het terrein beperkt tot wettelijke politietaken. Daarom mocht Asscher deze uitlating doen.

Brief aan de politie

Maar wat stond er  in de bedoelde brief? Juist, de aanleiding van deze brief was dat de politie strafbare feiten pleegt in het kader van RIEC-taken  op het terrein van Fort Oranje. De laatste druppel was de diefstal door de politie van administratieve stukken toebehorende aan Fort Oranje tijdens een “verkeerscontrole”. Zie ook het dossier “foute politie”. Hieruit zou blijken dat Fort Oranje en Engel niet zitten te wachten op transparantie over wat er op Fort Oranje gebeurd?  Je zou toch vooral verwachten dat de rechter verontwaardigd is over het handelwijze van de politie die aanleiding gaf tot deze brief. Maar niets daarvan.

Ter zitting heeft Fort Oranje de stelling van de Landsadvocaat nog weggelachen door te verwijzen naar alle media-aandacht waarvoor de media ongehinderd toegang gekregen heeft tot het terrein. Maandenlang heeft een camerateam van SBS opnames gemaakt  op het terrein voor een serie dat door een miljoenenpubliek is bekeken.  Fort Oranje zet alle stukken voor iedereen te lezen op Internet en journalisten met vragen worden consequent te woord gestaan. Sterker, in diverse procedures is aan Fort Oranje verweten alles in de pers te gooien. Niet transparant? Misschien verwart mevrouw de rechter zich een beetje met de overheid die zij wederom in bescherming neemt. Want die hebben inderdaad niets op met transparantie. In talrijke procedures proberen Fort Oranje en Engel transparantie te verkrijgen over het handelen van de RIEC-partners als de politie, Belastingdienst, Gemeente Zundert, de officier van justitie en andere bestuursorganen. Maar alle partijen weigeren elke vorm van openheid. Daarbij worden de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet openbaarheid bestuur steeds weer met voeten getreden. En zolang de rechterlijke macht haar taak niet serieus neemt, en meent dat zij elk handelen van het openbaar bestuur dient te rechtvaardigen, zal hierin geen verandering komen. De slotsom is dat de RIEC-partners niet zitten te wachten op transparantie over wat zij uitvreten op Fort Oranje en elders. We gaan kijken hoe de raadsheren in hoger beroep zich hier onderuit draaien.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *