Gaat Asscher rectificeren? vervolg

Voor het oog en oor van de verzamelde landelijke en regionale media heeft Asscher Fort Oranje uitgemaakt voor criminelen en gesproken van maffia-achtige toestanden. Ook zouden weerloze mensen uitgebuit worden door Fort Oranje. Minister Asscher heeft via de landsadvocaat laten weten niet van plan te zijn om deze woorden terug te nemen.

Er vinden op Fort Oranje met de regelmaat van de klok razzia´s plaats. Dat zich hier nog criminelen zouden schuilhouden, is nauwelijks denkbaar. Ze kunnen zich net zo goed gelijk melden aan het loket van justitie. Bij de laatste razzia was de buit een boete voor te gladde banden. Crimineel hoor! Maar het is verkiezingstijd, dus kan maar beter Fort Oranje als zondebok aangewezen worden dan dat Asscher erkennen moet dat hij als Minister van Sociale Zaken medeverantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Dus doet een rondje schreeuwen het altijd goed.

Maar Fort Oranje is het een klein beetje beu om weggezet te worden als crimineel. Temeer omdat het inmiddels als bekend verondersteld mag worden dat de situatie  een direct gevolg is van pogingen van de burgemeester en haar RIEC-partners om Fort Oranje te sluiten. Daarna zijn door de verschillende gemeenten en instanties jarenlang kansarmen en veroordeelde criminelen geplaatst op Fort Oranje, en voila, camping of krottenwijk?

Georganiseerde criminaliteit, mafia-achtige toestanden, ondermijnende criminaliteit, Asscher weet er wel raad mee. Deze termen komen direct uit het handboek van de RIEC. Lekker vaag, en hebben het ook goed gedaan bij het mislukte project 1012 van Asscher in Amsterdam. Waarom het RIEC gekozen heeft voor deze vage bewoordingen, is te lezen in de  Toelichting bij eindversie Convenant (v18). Maar dat betekent nog niet dat Fort Oranje gelaten moet toezien hoe zij als zondebok neergezet wordt.

Lees hier de gehele dagvaarding rectificatie Asscher. De behandeling van dit kort geding vindt plaats bij de Rechtbank Den Haag op 20 april 2017 om 12.00 uur. 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *