Concept logo Autoriec

Wél krachtdadig optreden Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen persvrijheid

 

In ons vorige artikel beschreven we dat de door de politiek bejubelde aanpak van ondermijnende criminaliteit de AVG op grove wijze willens en wetens terzijde schuift. Hierbij hebben we opgemerkt dat door ons deze overtredingen sinds 2015 zonder resultaat herhaaldelijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder de aandacht gebracht zijn. Dan blijkt ineens dat de AP toch daadkrachtig kan optreden. Weliswaar niet tegen AVG-overtredingen, maar wel tegen de persvrijheid.  Binnen 24 uur na de plaatsing van het artikel meldde zich de AP met de sommatie om de gegevens van de medewerker van de website te verwijderen.

Aleid en persvrijheid

Nadat hieraan geen gevolg gegeven werd, heeft  mr. H.van N. van de AP een handhavingstraject met dwangsommen en boetes in het vooruitzicht gesteld.  Ook dient Fortoranjenieuws.nl direct maar alle andere namen en foto´s van personen die in de verschillende artikelen genoemd worden te verwijderen. De AP heeft echter geen bevoegdheid als het gaat om journalistieke uitingen. Het AP misbruikt hier dus haar rol als toezichthouder om de persvrijheid te beperken. Dit is extra saillant omdat Aleid Wolfsen, de voorzitter van de AP, in 2009 als burgemeester van Utrecht de gehele oplage van 120.000 exemplaren van lokaal weekblad heeft laten vernietigen omdat er een onwelgevallig artikel over hem in stond. Persvrijheid en Aleid Wolfsen zijn daarmee geen gelukkige combinatie.

Dan de vraag waarom mevrouw van N. niet gecharmeerd is van onze kritische artikelen over de onrechtmatige gegevensuitwisseling binnen de integrale aanpak. Het wekt immers verbazing dat een medewerkster van de AP een nieuwswebsite de mond probeert te snoeren die ernstige en structurele overtredingen van de AVG aan de kaak stelt.  Wat blijkt? Van N. is zelf acht jaar werkzaam geweest bij het openbaar ministerie als bestuursrechtdeskundige. Wij hebben in het kader van journalistieke hoor.- en wederhoor van N. voorgehouden dat het openbaar ministerie als deelnemer aan het RIEC een notoire overtreder van de AVG is. Bij het openbaar ministerie zijn doorgaans strafrechtspecialisten werkzaam zijn. Dat N. als bestuursrechtdeskundige daar werkzaam was, doet vermoeden dat zij zelf actief was bij of met het RIEC.

communicatie adviseur
Pauline Gras, woordvoerdster AP

 

Wij van WC-eend

In de reactie van de AP bij monde van woordvoerdster Pauline Gras, wordt dit in ieder geval niet ontkend. In het Nederland van Rutte hoeft je dan ook echt niets meer te verbazen. Of het nou om de Belastingdienst of andere overheidsorganen en instellingen gaat, de AVG is leuk maar er moet binnen de overheid wel vrijelijk en onbeperkt gegevens uitgewisseld kunnen worden. Een actieve toezichthouder past niet in dat beleid. Dus dan benoem je gewoon Aleid Wolfsen als voorzitter. Het ontbreken van een ruggengraat is op zichzelf al een pré.  Als ex-burgemeester was hij daarbij waarschijnlijk ook betrokken bij het optuigen van het RIEC. In plaats van handhavend op te treden en megaboetes op te leggen,  geeft hij gewoon leuke borrellezingen bij het CVV, dé promotor van de integrale aanpak.  Overigens is mevrouw Gras zelf ook niet onbekend met het CCV. Volgens haar LinkedIn profiel volgde zij daar meerdere cursussen.

 

Aleid op Borreltocht bij CCV
Aleid geeft lezing bij AVG overtreder CCV

 

En door het aanstellen van medewerkers afkomstig uit het RIEC, heeft de integrale aanpak niets te vrezen. Veilig is veilig, zal men gedacht hebben. Die kunnen dan ook gelijk daadkrachtig optreden tegen kritische geluiden. Het is een klein gezellig team dat volgens haar eigen reactie altijd optreedt tegen acties die de belangen van haar medewerkers schaden.  We hoeven in dit land niet verbaasd te zijn als de volgende minister van volksgezondheid bij Philip Morris vandaan komt.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *