Rechtbank Zeeland-West-Brabant ingelijfd door taskforce, RIEC ondermijnt rechtspraak

Rechtbank Zeeland-West-Brabant ingelijfd door taskforce.

De lobbyisten van de “ondermijningsdoctrine” timmeren gestaag aan de weg. In een sluw geregisseerde campagne via media en andere kanalen wordt Nederland gehersenspoeld over de noodzaak van een deltaplan tegen de “ondermijnende criminaliteit”. Onder het mom van journalistiek en wetenschap verschijnen publicaties in kranten en boekenwinkels die de ernst van de situatie onderstrepen. Zo schreven hoogleraar Pieter Tops en Volkskrantjournalist Jan Tromp samen het boek “ De Achterkant van Nederland”. Het is een verzameling van borrelpraat en grootspraak van gesjeesde criminelen die als feiten gepresenteerd zijn. Het boek is van hetzelfde niveau als de artikelen van de hand van Jan Tromp in de Volkskrant. “Hoe erg is het? Heel erg!”. Maar hoe erg en hoeveel, die vragen blijven geheel onbeantwoord.

De echte wetenschap stelt grote vraagtekens bij de beweringen van Tops en Tromp. Zo schreef hoogleraar mr. Jan Brouwer van de Universiteit van Groningen: “Niemand weet op welke gegevens zij zich baseren. Gaat het hier wel om feiten?” Zelfs de vraag wat “ondermijnende criminaliteit” nou eigenlijk is, blijft onbeantwoord. En dat is geen toeval.

Alle criminaliteit is ondermijnend.

Ten eerste bestaat er niet zo iets als ondermijnende criminaliteit. Alle criminaliteit is immers ondermijnend. De vermenging van onder- en bovenwereld is ook een sprookje. Er bestaat helemaal geen scheiding tussen twee werelden.  Tegelijkertijd dalen de criminaliteitscijfers over de gehele linie, jaar na jaar. En ondertussen ondergraaft  de RIEC-lobby de gehele rechtsstaat door systematisch wet- en regelgeving te overtreden. Burgers worden door de RIEC-machine zonder een vorm van proces kapotgemaakt. Het is niet de ondermijnende criminaliteit die als houtrot door de samenleving vreet. Het zijn de zelfbenoemde crimefighters die als houtrot de fundamenten van de democratische rechtsstaat ondermijnen. 

Nu is ook de Rechtbank Zeeland-West-Brabant door deze lobby ingelijfd. Op 7 juni 2017 heeft de rechtbank een symposium georganiseerd waar de deelnemers van de Taskforce Zeeland-Brabant allen aanwezig waren, inclusief de hoofdmannen van de RIEC-lobby burgemeester Noordanus, hoofdofficier van justitie Van der Voort, coördinator van de Taskforce Kasper Hermans en Pieter Tops. De rechtbank heeft inmiddels de vocabulaire overgenomen van de RIEC-propaganda, en gebruikt zelfs de kaft van “de Achterkant van Nederland” als illustratie bij communicatie over “ondermijnende criminaliteit”. De rechtbank gaat nog verder door een “Ondermijningskamer”  te installeren.

Nu is het probleem dat Fort Oranje en dr. C.J.M. Engel doelwitten zijn van de Taskforce waarmee de rechters van deze rechtbank in hun onderonsjes over hun rollen en taken gesproken hebben. Fort Oranje eist nu dat zij bij een andere rechtbank terecht kan. Immers, door mee te gaan in de retoriek van ondermijnende criminaliteit terwijl jarenlang geweigerd is de door de Taskforce gebruikte methodes te toetsen aan de beginselen van de rechtsstaat, is duidelijk waar deze rechtbank staat. Zij heeft geen enkele moeite met overheidsdienaren die de wet en het recht aan hun laarzen lappen.  Fort Oranje heeft niets te verwachten van een rechtbank die inmiddels onderdeel uitmaakt van de “integrale aanpak”.  Fort Oranje heeft dit probleem inmiddels voorgelegd aan de rechtbank, en wacht nu van de president op een voorstel.      

rechtbank Zeeland-West-Brabant    

One comment

  1. Heel goed dat deze ondermijning van de rechtsstaat wordt aangepakt. De nooit getoeste uitbreiding ,met de zelf toegewezen bevoegdheden van de gemeenten en provincies moet op principiele wijze worden getoestst. Maar,als de rechtbanken schijnprocesen beloven via een actief verliezen van een onpartijdige positie is pas echt reden tot (grote) ongerustheid geboren. Ik wens de juridische bijstand van de heer Engel alle sterkte.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *