Stop de ondermijning.

Beloning oplopend tot € 20.000!

 

  • Wie heeft informatie/bewijzen over de inhoud van de samenwerking tussen de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, de Taskforce Zeeland Brabant en advocatenkantoor AKD?
  • Wie helpt ons aan de projectplannen “Bloedkoraal” en “Maisveld”?                                                 In 2013 werd het projectplan voor de aanpak van Fort Oranje Maisveld geformuleerd. In de daarop volgende fase in 2016 werd een nieuw plan vastgesteld onder de naam Bloedkoraal. De naam maisveld laat reeds weinig te raden over de strekking van het plan. Graag zouden wij in het bezit komen van de inhoud van de plannen om te kunnen analyseren wat er misgegaan is.

2 woorden, 3 leugens Leny  Leny           Caspar Hermans, directeurTaskforce     Jaco van Hoorn, politiechef    mr. Roozendaal fixer bij AKD Breda Bart Roozendaal, AKD  

Dat de rechtbank de Taskforce afschermt, is mogelijk geen toeval. Op 7 juni 2017 heeft in Bergen op Zoom, twee dagen voor de aankondiging van de sluiting van Fort Oranje een door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant georganiseerde besloten bijeenkomst plaatsgevonden. Naast een groot aantal rechters is deze bijeenkomst bijgewoond door sleutelfiguren bij de aanpak van Fort Oranje, waaronder de advocaten mr. Sanders en mr. Roozendaal van AKD, de projectmanager van het RIEC, de burgemeester van Zundert Leny Poppe de Looff, Jaco van Hoorn van de Nationale Politie en de hoofdofficier van justitie Van der Voort. De aanpak van de Taskforce Zeeland Brabant kenmerkt zich vooral door een systematisch overtreden van wet- en regelgeving, hetgeen in jargon pionieren genoemd wordt.

 

 

Ook het advocatenkantoor AKD is verweven met de rechtaspraak. Mr Sanders,

fixer bij AKD Breda van AKD geeft daarnaast lezingen en cursussen aan leden van de rechtbank ZWB. Bovendien werkt er in ieder geval een partner van AKD als rechterplaatsvervanger bij deze rechtbank. Bovendien werkt de voorzitster van de Zunderste bezwarencommisie, mevrouw mr. de Bie overdag op de rechtbank als griffier. Ook onder http://fortoranjenieuws.nl/akdvanravelsfixer/ is te lezen hoe AKD infiltreert bij de Raad van State.

Fort Oranje heeft eerder al vermoedens gehad dat er een samenwerking of afstemming plaatsvindt tussen de deelnemers van de Taskforce en de rechtspraak. De aanpak van de Taskforce is immers alleen maar mogelijk bij een rechtspraak die wegkijkt en faciliteert.  Deze bijeenkomst versterkt dit vermoeden. Gezien de timing van deze bijeenkomst en de aanwezigen bestaat het vermoeden dat tijdens deze bijeenkomst ook over de aanpak van Fort Oranje gesproken is. Tot op heden weigert de rechtbank duidelijkheid te verschaffen hierover.

Vaststaat dat de rechters bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in ruim achttien vonnissen waarbij Fort Oranje betrokken was, geweigerd hebben de rechtmatigheid van het handelen van de Taskforce te beoordelen of tot transparantie hierover te dwingen. Zo heeft bestuursrechter mr. R.P. Broeders bij uitspraak van 1 augustus 2018 opnieuw geweigerd de Gemeente Zundert te dwingen de projectrapporten “Maisveld”  en“ Bloedkoraal” open te leggen. Deze vertrouwelijke stukken bevatten niet alleen een blauwdruk voor de onrechtmatige ontmanteling van Fort Oranje maar ook voor het afpakken van de eigendommen van Fort Oranje en de eigenaar. Eerder hebben onder anderen de rechters mr. R.M.M. van den Heuvel mr. C.A.F.M. Stassen, mr. W.A.P. van Roij en mr. T. van Rij,  mr. C.A.F. van Ginneken  RIEC rechter van Ginneken  , mr. J. van Alphen, mr. P.W.A. van Geloven, mr. R. Combee mr. S. Ketelaars-Mast en mr. E.J.G. Eijssen-Vruwink systematisch geweigerd het handelen van de Taskforce te onderzoeken. Fort Oranje heeft de rechtbank ZWB daarom gedagvaard. De dgv rechtbank leest u hier. Het ontnemingsbesluit hier.

Onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is de hoeksteen van de rechtsstaat. Zonder de waarborgen van een eerlijk proces wordt handhaving willekeur. Aangezien wij ons nauwelijks kunnen voorstellen dat deze ondermijnende activiteiten gesteund worden door alle medewerkers van de rechtbank of de Taskforce/RIEC, zoeken wij klokkenluiders die over informatie en/of bewijzen beschikken over de beïnvloeding van de rechtspraak door de Taskforce/RIEC.

Ook zoeken wij contact met andere slachtoffers van de onrechtmatige praktijken van de Taskforce/RIEC. Alle reacties worden strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt contact opnemen via ons e-mailadres   stopdeondermijning@gmail.com.

minisymposium  flyer symposium flyer symposium

FortOranje_adv158x233_c

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *