Klacht tegen AKD Advocaten, Roozendaal en Sanders

fixer bij AKD Breda mr. Roozendaal fixer bij AKD Breda

De advocaten mr. T. Sanders en mr.  B. Roozendaal hebben de afgelopen jaren een sleutelrol gespeeld bij het voorbereiden en plannen van de ontmanteling  van Fort Oranje. De opzet hierbij was om de eigendommen en de gronden van Fort Oranje af te pakken zonder enige vergoeding.

In de door Fort Oranje gevoerde procedures hebben deze advocaten de rechtbank, de media en het publiek wijsgemaakt dat het eerst helemaal niet de bedoeling was om alle caravans te verwijderen. Dit besluit zou pas genomen zijn nadat allemaal mensen zich toegang verschaft zouden hebben tot het terrein om onbewoonde caravans te bezetten. Volgens de advocaten was de enige manier om de bedreiging voor de leefbaarheid en het gevaar voor de gezondheid weg te nemen het verwijderen van alle stacaravans. Ook is de rechters op de mouw gespeld dat het niet de bedoeling was om de stacaravans allemaal te slopen. Dit lot zou alleen de stacaravans treffen met een waarde van minder dan duizend euro.

Plan van Aanpak

Een plan van aanpak voor deze aanpak zou volgens de advocaten evenmin bestaan. Inmiddels zijn al deze feiten achterhaald, en blijkt dat de advocaten de rechtbank, de media en het publiek over alles voorgelogen hebben. Er bestond echter wel degelijk een plan van aanpak dat door een ambtenaar van de Gemeente Zundert – die zijn integriteit geen verder geweld wenste aan te doen –  aan ons ter hand is gesteld. Het was vooraf gepland om alle eigendommen van Fort Oranje te amoveren ofwel slopen en vernielen en op 23 juni 2019 moesten alle stacaravans, (bij)gebouwen, aansluitingen, speeltuin, zwembad en andere voorzieningen volledig verdwenen zijn. Plan van aanpak slufter

Toestroom

Dat mensen zich illegaal toegang verschaften, was een leugen om een kapstok te creëren voor de volledige sloop en ontmanteling. Het persbericht hierover is door de gemeente zelf naar buiten gebracht.  Deze handelwijze van de advocaten is een aanslag op de kernwaardes van de advocatuur. Een advocaat mag geen feiten naar voren brengen waarvan hij weet dat deze gelogen zijn. Sanders en Roozendaal hebben er een dagelijkse routine van gemaakt deze gedragsregels te overtreden. Daarom heeft Fort Oranje heden een klacht advocaat Sanders en Roozendaal ingediend bij de deken van de Orde van Advocaten.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *