Marionet van Zundert

Uitspraak Raad van State inzake Fort Oranje roept veel vragen op

Raad van State faciliteert Gemeente Zundert bij onrechtmatige ontmanteling Fort Oranje

 

Op donderdag 19 oktober 2017 hebben Fort Oranje en haar bewoners uit de media moeten vernemen dat de voorlopige voorzieningen afgewezen zijn door de Raad van State. Deze uitspraak kwam voor de bewoners als een volledige verrassing omdat tijdens de zitting duidelijk was dat de handelwijze van de Gemeente Zundert onrechtmatig is. Des te opmerkelijker is dat de Raad van State in haar uitspraak bewust in het midden laat of de handelwijze van de Gemeente Zundert door de beugel kan. De bewoners en Fort Oranje hebben onder meer naar voren gebracht dat de Woningwet geen mogelijkheid biedt tot sluiting en het in beheer nemen van Fort Oranje.

Het klopt weliswaar dat de Woningwet de bevoegdheid geeft om een terrein in beheer te nemen. Alleen is een terrein volgens deze wet een “onbebouwd grondstuk behorende bij een bouwwerk”.  Het behoeft geen hogere wiskunde om vast te stellen dat wat de Gemeente Zundert doet, geen enkele wettelijke basis heeft. Het roept dan ook veel vragen op waarom de Raad van State stelt hierover in een kort geding geen oordeel te kunnen geven. Temeer daar bij de ontmanteling van Fort Oranje de meest basale beginselen van de rechtsstaat met voeten getreden worden.

Nog merkwaardiger is de overweging dat nu geen oordeel gegeven kan worden omdat er in de bezwaarprocedure nog geen uitspraak is. Een voorlopige voorziening is juist een voorlopig oordeel over de rechtmatigheid hangende het bezwaar of beroep. Feitelijk weigert de Raad van State een oordeel te geven, hetgeen in strijd met de wet is. De advocaten waren al in verwarring gebracht toen de behandelend rechter mevrouw Troostwijk de zitting afsloot met de mededeling dat “in verband met de verwachtingsmanagement de verwachtingen niet te hoog gespannen moesten zijn omdat zij de Gemeente Zundert niet voor de voeten wil lopen”.  Dit terwijl het de taak is om het bestuur voor de voeten te lopen als zij onrechtmatig handelen. Sommige advocaten vroegen zich na ontvangst van de uitspraak af of dit wel over de zitting ging die zij bijgewoond hadden.

mr H van Troostwijk, rechtsweigeraar

mr. H. Troostwijk, rechtsweigeraar

Kennelijk reikt de invloed van de Taskforce zo ver dat de rechtspraak niet alleen weigert om onrechtmatig handelen te corrigeren, doch dit bewust faciliteert. Een overheid die vindt dat zij zich niet aan haar eigen wet- en regelgeving hoeft te houden, begeeft zich op een riskant terrein. Nu de rechtspraak dit kennelijk ondersteunt, is de doos van Pandora geopend. Het bestuur heeft vrij spel gekregen te doen en laten wat haar goeddunkt. Hiermee draagt de rechtspraak medeverantwoording voor een ontwikkeling die nog veel onschuldige burgers zal raken.

De uitspraak : https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92797

Reactie van gemachtigde van Fort Oranje: Brief Raad van State Troostwijk

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *