gesloten!

SLUITING FORT ORANJE: HANDDOEK IN DE RING NA TIEN JAAR STRIJD MET DE OVERHEID

FORT ORANJE: HANDDOEK IN DE RING NA TIEN JAAR STRIJD MET DE OVERHEID

 

ZUNDERT (22 juni 2017) – Camping Fort Oranje heeft besloten haar vakantiepark met ingang van 3 juli 2017 definitief sluiten. Twee weken geleden kondigde burgemeester Leny Poppe-de Looff van de gemeente Zundert aan de camping op 4 augustus 2017 te zullen sluiten, maar Engel wil zo lang niet wachten. Hij is het voortdurende gevecht met de overheid beu. De bewoners van de camping worden vandaag middels een brief op de hoogte gesteld.

De gemeente Zundert en de GGD hebben bij de eerdere aankondiging van de voorgenomen sluiting naar buiten gebracht dat er een uitgebreid herhuisvestingsplan is opgesteld. Fort Oranje adviseert zijn bewoners onverwijld contact op te nemen met de gemeentelijke projectleider Herhuisvesting om te voorkomen dat zij dakloos raken.

Poppe-de Looff heeft publiekelijk toegegeven dat zij zich de afgelopen tien jaar ten doel heeft gesteld om Fort Oranje te sluiten. Engel vermoedt dat dit streven is ingegeven door de gemeente Rotterdam. Die stad had Engel in 2007 een afkoopsom van € 14 miljoen uitgekeerd nadat gerechtelijke procedures om hem de stad uit te jagen zonder succes waren gebleven.

Engel: “Er zijn geheime afspraken gemaakt tussen burgemeester Poppe-De Looff en de partners van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum – het RIEC – zoals politie, brandweer, GGD, Belastingdienst en het openbaar ministerie, met als gezamenlijk doel om mijn camping eerst in een kwaad daglicht te stellen om vervolgens bij de rechter sluiting af te kunnen dwingen.”

De camping is hard achteruitgegaan nadat de burgemeester in 2009 en 2011 ook al pogingen deed de camping te sluiten en onder andere de bewoners per brief had geïnformeerd dat ze elders hun heil moesten gaan zoeken. Een groot deel van de betalende vaste campinggasten is toen vertrokken. Tientallen lege – en inmiddels vervallen – stacaravans bleven achter.

De inkomsten voor de eigenaar zijn door constante handhavingsacties jaar na jaar flink gedaald. Directeur Engel: “Fort Oranje was een last resort voor hulpbehoevenden. Verschillende grote gemeenten hebben jarenlang hun verantwoordelijkheid niet genomen en probleemgevallen gemakzuchtig naar Fort Oranje verwezen. Iedereen was hier welkom. Zelfs Reclassering Nederland heeft moeilijk plaatsbare ex-gedetineerden doorgestuurd.”

Niet alleen verschillende burgemeesters, ook minister Asscher heeft Cees Engel afgeschilderd als een profiteur die over de ruggen van weerloze mensen geld verdient. Asscher sprak van ‘maffiapraktijken’. Volgens Engel is niets minder waar. Veel van de bewoners die met een gemeentelijke doorverwijzing bij zijn camping aankloppen verkeren in een uitzichtloze financiële situatie met vaak geen inkomen.

“Sommige bewoners betalen hier al jarenlang nauwelijks huur. Fort Oranje is een symptoom van falend sociaal beleid van gemeenten maar juist ook minister Asscher. De overheid keek weg terwijl aan de onderkant van de samenleving mensen nauwelijks eten kunnen kopen, laat staan dat zij huur aan mij kunnen betalen. Geld voor fatsoenlijk beheer en onderhoud is er dan niet meer. En nu houdt diezelfde overheid mij verantwoordelijk voor de gevolgen van haar eigen optreden. Over maffiapraktijken gesproken.”

Fort Oranje heeft aanwijzingen dat de RIEC-partners de situatie op Fort Oranje bewust hebben laten escaleren teneinde een sluiting juridisch haalbaar te maken. Aangiften van brandstichtingen en hennepplantages, waarbij Fort Oranje de bewijzen aan de politie heeft overhandigd, zijn nooit in behandeling genomen. Een bewoner, op de camping geplaatst door de reclassering, die meerdere branden stichtte, werd nooit aangehouden of verhoord. De burgemeester heeft als voorzitter van de GGD mogelijk bewust de hulpvoorziening op Fort Oranje beperkt en zo meer schrijnende situaties gecreëerd.

Dat Fort Oranje zelf de omstandigheden op het recreatiepark niet wilde verbeteren, is onjuist. Externe adviesbureaus hebben in 2008, 2011 en 2015 in opdracht van Fort Oranje plannen ontwikkeld om een rendabele exploitatie mogelijk te maken dan wel de camping een andere bestemming te geven. Deze zijn ongezien door de gemeente van tafel geveegd. Fort Oranje is nooit als gesprekspartner beschouwd. Het voornemen van de burgemeester om de camping te sluiten heeft Fort Oranje net als de bewoners via de media moeten vernemen.

Alle documentatie ter onderbouwing van de stellingen van Fort Oranje zijn gepubliceerd op www.fortoranjenieuws.nl

reactie burgemeester

reactie van de burgemeester?

One comment

 1. Ik wil Cees en zijn zoon toch bedanken voor het feit zich jarenlang hard te hebben gemaakt voor alle bewoners een plek te bieden.
  Deze actie en ontruiming is te danken aan de roverheid en niet aan hun.
  En juist deze beslissing is heel tactisch genomen in mijn ogen.
  Er ligt nog geen gerechtelijk bevel tot ontruiming het opnemen tegen deze criminele overheid is onbegonnen werk en verlies je.
  Nooit heeft overheid zich bereid gesteld om hulp te bieden en was voornemnes iedereen eraf te gooien de schuld ligt bij hun.
  Nu met deze stap die waar ik zeker van weet dat deze cees aan het hart gaat ligt de gehele verabtwoording bij gemeente je wilde een probleem hier heb je hem en mogen jullie je verantwoording nemen.
  De camping is nu in feite gered en niet op last van rechter ontnomen wat anderzijds weer vele kanten op jan gaan.
  Laat de gemeente nu dan maar zweten en de tyfus krijgen want ook die weten nu niet hoe ze een smerig plan en complot verder ten uitvoer moeten brengen.
  Kortom de gemeente is de dader verzieker en Cees is geen sinterklaas waar je van kan verlangen dat hij zijn doidsvonnis mee tekent als hij dit niet gedaan helad.
  Iedereen betrokken van en op deze camping sterkte gewenst.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *