Aankondiging sluiting Fort Oranje

Sluiting van Fort Oranje?

Vrijdag 9 juni 2017 heeft burgemeester Poppe-De Looff met een grote propagandashow aangekondigd Fort Oranje te zullen sluiten.  Zowel Fort Oranje als de bewoners moesten dit nieuws uit de media vernemen. Het hoeft weinig betoog dat dit onbehoorlijk is, vooral als alle betrokkenen nog twee weken de tijd hebben om een zienswijze te geven. Doch een zienswijze zal niets uitmaken want de burgemeester heeft aangekondigd het besluit sowieso definitief te maken.

Dit is de zoveelste poging om Fort Oranje te sluiten. Mevrouw de burgemeester denkt al tien jaar alleen in termen van sluiting. De krokodillentranen die zij publiekelijk naar buiten brengt over de arme mensen die onder erbarmelijke omstandigheden op Fort Oranje verblijven, zijn tenenkrommend. Vooral omdat de Gemeente Zundert en een aantal andere grote gemeentes als Den Haag en Rotterdam al hun zorgbehoevende gevallen op Fort Oranje gedumpt hebben (“ga daar maar naar toe”). Dit geldt ook voor de  Reclassering die moeilijk plaatsbare veroordeelde criminelen naar Fort Oranje stuurde. Maar Cees Engel is verantwoordelijk voor het feit dat er een grote concentratie hulpbehoevenden op Fort Oranje verblijven. Met rapporten over de grote hoeveelheid inzetten en interventies wil men nu de camping sluiten. Maar waar was de gemeente om Cees Engel bijstand te bieden bij het in goede banen leiden van deze concentratie probleem gevallen? Deze mensen zijn door alle autoriteiten in de steek gelaten. Van Fort Oranje wordt klaarblijkelijk verwacht invulling te geven aan de zorgplicht die deze gemeentes hebben verwaarloosd en tegelijkertijd met de beperkte huurinkomsten op eigen kosten alles te organiseren.

Burgemeester Depla is de overtreffende trap in schaamteloosheid. Met een ongepaste nieuwe flinkheid treedt Depla genadeloos op tegen gezinnen waar een paar plantjes in huis aangetroffen zijn. Deze worden met kinderen en al op straat gegooid. Beste meneer Depla, denkt u dat deze mensen in het niets oplossen? Welnee, die komen gewoon op Fort Oranje terecht.

De sluiting die zogenaamd het welbevinden van de bewoners moet dienen, is een niet meer dan een voorwendsel. De media werd door de gemeente en de GGD voorgelogen over een  herhuisvestingsplan dat niet bestaat. Daarbij zou een jaar uitgetrokken worden om deze mensen te herplaatsen. Volgens het voornemen sluiting 10-Jun-2017 moet iedereen op 4 augustus 2017 het terrein verlaten hebben. Onder punt 13 van het besluit bestaat er voor herhuisvesting slechts een inspanningsverplichting. Mensen die bij de gemeente gevraagd hebben waar zij naar toe gaan, hebben als antwoord gekregen dat niets voor hen geregeld is en zij het zelf  moeten regelen. De mensen komen op straat te staan. Volgens de burgemeester is geen onderkomen beter dan een gebrekkig onderkomen. Onder de brug is het ook droog.

Van een bestuursorgaan dat een dergelijk besluit neemt, mag je een gedegen voorbereiding verwachten. Daarbij hoort ook dat op het moment van het nemen van het besluit er een gedetailleerd herhuisvestingsplan ligt waarin alle bewoners zijn opgenomen. Daarbij hoort ook een vroegtijdig overleg. Maar de burgemeester heeft maar een belang, en dat is sluiten. Dus zo een overvaltechniek, waarbij iedereen met zo een ingrijpend besluit voor het blok gezet wordt, past prima bij deze burgemeester. Het eerste doel is immers om Fort Oranje en Engel flink schade te berokkenen. In 2009 heeft zij met een eerste sluiting alle goede campinggasten weggejaagd. Nu de rest.

De timing van de sluiting is opvallend. Er is namelijk al enige tijd sprake van een opwaartse trend. Er zijn aanzienlijke stappen gezet in het op orde brengen van Fort Oranje.

Overigens heeft de burgemeester een leugenachtig beeld naar de pers geschetst. Fort Oranje heeft herhaaldelijk plannen aan de gemeente voorgelegd om het recreatiepark aan te passen aan de eisen van de tijd. Zowel in 2008, 2010 en 2015 zijn er door externe bureaus plannen gemaakt. Mevrouw de burgemeester was zelfs niet bereid te spreken hierover. Deze vind u op de website.  Alle plannen zijn vooraf al afgekeurd en zelfs het bestemmingsplan uit 1974 is tot op heden niet aangepast. Sluiten is het devies!

One comment

  1. Ik weet dat wat jullie schrjven de waarheid is en de Burgemeester er alles aan doet om de camping te sluiten, nu op grond van gevaar, erbarmlijke omstandigheden en criminele activiteiten. Begin daarom net als eerder direct met ruimen van de rommel, brandgangen vrij maken en de boel op te knappen, zodat de rechter ziet dat jullie welwillend zijn. Zienswijzes worden niet goed gekeurd, dus maak je al vast druk om per persoon bezwaar te maken. De kinderen moeten geholpen worden en de politie moet zich druk maken om de echte criminelen, want mensen die verder niets kwaad doen maar uitsluitend daar wonen omdat zij nergens anders kunnen wonen en grotendeels zelf daar naar toe zijn verwezen door gemeentes en instanties, kun je toch niet zomaar de straat opgooien? Ik wens jullie alle succes, maar begin nu met ruimen en negeer de media!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *