ramp

Depla misbruikt rampenplan om Engel aan te pakken met crisis wetgeving

Paul Depla Capo van de veiligheidsregio

Paul Depla, Capo van de veiligheidsregio

Depla heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn bevoegdheden misbruikt om de familie Engel, medewerkers van het recreatiepark maar ook de huisjurist mr. Jeroen Pols een gebiedsverbod op te leggen. Deze bevoegdheid is bedoeld om te handelen in geval van een grote ramp of crisis waarbij vitale belangen zoals de fysieke veiligheid van de bevolking of de sociale of politieke stabiliteit in het geding is.

Welke bovenregionale ramp of crisis heeft zich donderdag 22 juni 2017 afgespeeld? Oh ja, Fort Oranje heeft aangekondigd gevolg te willen geven aan het voorgenomen bevel om de camping te sluiten. Inderdaad, zeer gevaarlijk om als burger gevolg te geven aan dit soort besluiten van machtszieke bestuurders.

De betroffen personen mogen gedurende drie maanden het terrein van het recreatiepark niet meer op ter voorkoming van ernstige verstoring van de openbare orde. Zo kan de camping ongestoord onteigend worden. Poetin had het niet beter kunnen bedenken. Opvallend is dat dit besluit door de Veiligheidsregio genomen is en niet door Poppe-de Looff. Zou de regie eindelijk bij haar weggenomen zijn? Op zich een goede gedachte – ze had allang met pensioen gemoeten –  maar aan de uitvoering schort het een beetje.

Depla is een typische RIEC-burgemeester met als hobby het ontmantelen van de rechtsstaat. Wet- en regelgeving zijn er om te misbruiken. Dat burgers soms ook rechten kunnen hebben, is aan Depla niet besteed. Wij zeggen dan maar weer see you in court!

Het besluit met het gebiedsverbod Engel c.s vertoont ernstige gebreken zoals het ontbreken van een motivering.

One comment

  1. Depla is de betrapte fietsenhok pijper in nijmegen. Die heeft geen enkele geloofwaardigheid, maar dat kan bij dat soort politieke partijen, de partij van de allochtonen. Liet zich pijpen door de VVD.

    “In november 2007 haalde Depla de landelijke media doordat hij in de fietsenkelder van het stadhuis van Nijmegen betrokken zou zijn bij onzedelijke handelingen met een vrouwelijk VVD-raadslid die op een bewakingscamera zouden zijn vastgelegd. Tijdens een raadsvergadering op 28 november werden over de affaire door vijf fracties vragen gesteld. Depla en burgemeester De Graaf stelden dat het om een privézaak ging en wensten er niet op in te gaan. Het raadslid, dat betrokkenheid ontkende, trok zich kort na het in de publiciteit komen van de kwestie terug uit de raad.[3]”

    Goed, wie zou hem nu kunnen pijpen, moet haast wel een cda’er zijn!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *