de rechter

Bij de Rechtbank ZWB kan het toch nog gekker: de ondermijnende rechter mr. T Peters

 

 Dick Peters, de ondermijnende rechter mr. T. (Dick) Peters, de ondermijnende rechter

Op 3 oktober 2018 vond bij de rechtbank te Breda eindelijk de behandeling van het kort geding plaats waarin Fort Oranje het terrein terugvordert van de Gemeente Zundert.  De bewijzen over het onrechtmatige handelen van de gemeente en de Taskforce stapelen zich namelijk zo hoog op dat een afwijzing nauwelijks denkbaar was: het terrein moet terug naar de eigenaar. De gemeente Zundert heeft op 19 juli 2017 opdracht verstrekt tot de gehele sloop van Fort Oranje. Lees hier het : Plan van aanpak slufter. Tot verrassing van Fort Oranje is mr. Th. Peters aangewezen om deze zaak te behandelen.

Fort Oranje heeft namelijk meerdere ervaringen met Peters opgedaan. Deze ervaringen hebben geleerd dat Peters een fantastische rechter is. Een echte bestuursrechter. Dus als het bestuur iets doet, dan keurt Peters het goed. Maakt niet uit wat. Het betekent ook dat Fort Oranje bij Peters altijd ongelijk heeft. In 2011 heeft Peters een eerdere poging tot sluiting en ontneming door de gemeente met een half miljoen aan dwangsommen helemaal prima gevonden. De Raad van State dacht daar anders over. (https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RVS:2012:BX7697)

In een andere procedure over de kosten voor het opruimen van een aantal hennepplantages vroeg Peters doodleuk of de burgemeester dit “niet op een andere manier aan Engel kon aanwrijven”. Een opmerking die toch van een beetje vooringenomenheid blijk geeft. De wrakingskamer dacht daar natuurlijk anders over. Die vinden wrakingen bijna nooit terecht.  Dat had misschien ook te maken met een incompleet en gedeeltelijk vervalst proces-verbaal van de zitting.

Verschoning

In 2016 heeft Fort Oranje Peters nogmaals gewraakt. Tot verrassing van Fort Oranje heeft Peters toen voor het eerst een juiste beslissing genomen: hij heeft zich vrijwillig verschoond. Indien een rechter zich vrijwillig verschoont, betekent dit dat de rechter verzoekt zich te mogen onttrekken aan een bepaalde zaak, wegens feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Peters kwam dus volkomen terecht tot de conclusie dat hij beter geen zaken met Fort Oranje kan doen. Dus was de verrassing groot Peters toch weer als rechter aan te treffen. Ter zitting bleek al snel dat Peters enerzijds de Gemeente Zundert op alle fronten ter wille was door (1) geen moeilijke vragen te stellen over bijvoorbeeld landjepik (2) de gemeente te helpen gronden te zoeken voor afwijzing. (“Slopen is eigenlijk hetzelfde als beheren, niet waar?” en “30.000 per week voor een beheerder is een marktconforme prijs”) Vanzelfsprekend heeft Fort Oranje gevraagd wat er nu eigenlijk veranderd is sinds 2016. Toen vond Peters immers nog dat er gronden waren voor twijfel aan zijn rechterlijke onpartijdigheid. Daar ging Peters natuurlijk niet op in. Is ook niet uit te leggen.  Hij herhaalde zijn mantra dat hij de zaak zou bekijken en met een uitspraak zou komen.

Studiemiddag Taskforce

Nadat ter zitting ook nog kwam vast te staan dat Peters op 7 juni 2017, twee dagen voor de aangekondigde sluiting van Fort Oranje, een besloten onderonsje heeft bijgewoond met de hoofdrolspelers van de sluiting, was het tijd voor een wraking. De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek echter bij uitspraak afgewezen. De kwestie van de verschoning uit 2016 zou namelijk eerst bij de zitting van de wrakingskamer naar voren gebracht zijn. Oh ja, Peters had per ongeluk vergeten de opmerkingen van Fort Oranje over de verschoning uit 2016 te vermelden in het proces-verbaal. Fort Oranje heeft vervolgens tegen Peters aangifte gedaan van valsheid in geschriften  en opnieuw een wraking gedaan. De wrakingskamer heeft medegedeeld deze hernieuwde wraking niet in behandeling te nemen. Peters wil dus kennelijk koste wat kost deze procedure behandelen. Waarom zou dat nou zijn?

Fort Oranje zit natuurlijk niet te wachten op een uitspraak van de ondermijnende rechter, het kort geding is direct ingetrokken. Als rechtbank zou je dit allemaal niet moeten willen. Dit schaadt het aanzien en vertrouwen in de rechtspraak. Het is de rechtbank ZWB tot nog toe elke keer gelukt om weer iets gekkers te bedenken. We zijn benieuwd of het ze bij een vervolg weer gaat lukken. We houden u op de hoogte.

reactie wrakingskamer Peters 1.10.2018

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *